تماس با ما

تماس با ما

  ۰۸۳۳۴۲۱۸۶۲۲


آی دی تلگرام


  ۰۹۱۸۸۳۱۵۲۲۳


 شماره فکس شما


  Bimehdana_1915@yahoo.com


  کرمانشاه-فرهنگیان فاز۲-ایستگاه۳-نبص تقاطع-بیمه دانا-نمایندگی قزوینه

ما در راه رسیدن به آرمان و چشم انداز، ارائه خدمات بیمه ای متنوع و با کیفیت و با ایجاد حس اعتماد، در فعالیتهای خود و ارائه خدمات به مشتریان سرآمد خواهیم بود.

ارسال پیام